specjalizacje nurkowe SSI

SPECJALIZACJE NURKOWE SSI
TENERYFA

Sprawdź Specjalizacje Nurkowe PADI

Specjalizacje nurkowe SSI to najlepszy sposób na bezpieczne i kompleksowe rozwijanie swoich nurkowych umiejętności oraz odkrywanie nowych podwodnych pasji.

Praktycznie każda ze spacjalizacji SSI ma również swój odpowiednik w systemie PADI → zobacz

Kursy specjalizacji nurkowych SSI składają się z części teoretycznej, z którą kursant może zapoznać się samodzielnie w udostępnionych materiałach elektronicznych nawet przed rozpoczęciem kursu oraz z części praktycznej zarówno powierzchniowej jak i na wodach basenowych i otwartych wodach Atlantyku.

Każda Specjalizacja SSI, zawierająca nurkowania w wodach otwartych, składa się w zależności od specjalizacji od 1 do 4 nurkowań.

Nurkowania Adventure – to inaczej pierwsze nurkowanie z danej specjalizacji. Jeśli nie jesteś pewien które specjalizacje chciałbyś zrobić w pełni, możesz skorzystać z opcji nurkowań Adventure i zrobić kilka pierwszych nurkowań z różnych specjalizacji a następnie zgłębić te które najbardziej przypadną Ci do gustu.

Koszt nurkowania Adventure – 75€

DOSKONAŁA PŁYWALNOŚĆ  - SSI specjalizacje nurkowe

DOSKONAŁA PŁYWALNOŚĆ

PERFECT BUOYANCY

Specjalizacja nurkowa SSI Perfect Buoyancy – Doskonała Pływalność zapewni Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do poprawy pozycji podczas nurkowania i kontroli pływalności, oraz bezpiecznej minimalizacji zużywanego gazu oddechowego.

2 nurkowania – 158€

PODWODNA NAWIGACJA  - SSI specjalizacje nurkowe

PODWODNA NAWIGACJA

NAVIGATION

Specjalizacja nurkowa SSI Navigation – Podwodna Nawigacja zapewni Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie poruszać się pod wodą, korzystając z metod nawigacji naturalnej i kompasu, również w wersji elektronicznej.

2 nurkowania – 158€

NURKOWANIE Z KOMPUTEREM - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE Z KOMPUTEREM

COMPUTER DIVING

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Computer Diving – Nurkowanie z Komputerem zapoznasz się z wszystkim funkcjami Twojego lub wypożyczonego komputera nurkowego i nauczysz się bezpiecznie używać go podczas Twych podwodnych przygód.

2 nurkowania – 158€

NURKOWANIE GŁĘBOKIE - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE GŁĘBOKIE

DEEP DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Deep Diving – Nurkowanie Głębokie zyskasz wystarczającą wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie planować i przeprowadzać z partnerem nurkowania głębokie w zakresie od 18 do 40 metrów.

3 nurkowania – 248€

NURKOWANIE NITROXOWE - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE NITROXOWE

ENRICHED AIR NITROX

Specjalizacje nurkowe SSI Enriched Air Nitrox – Nurkowanie Nitroxowe zapewnią Ci podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem gazu oddechowego z mieszaniną gazów wzbogaconą do 32% lub 40% tlenu.

Nitrox 32% – 100€
Nitrox 40% – 148€

NURKOWANIE Z ŁODZI - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE Z ŁODZI

BOAT DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Boat Diving – Nurkowanie z Łodzi zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie nurkować w wodach otwartych z różnych typów łodzi nurkowych, w tym pontonów i łodzi safari.

2 nurkowania – 158€

FALE, PŁYWY i PRĄDY - SSI specjalizacje nurkowe

FALE, PŁYWY I PRĄDY

WAVES, TIDES & CURRENTS

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Waves, Tides & Currents – Fale, Pływy i Prądy zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie nurkować w różnych, dynamicznie zmieniających się środowiskach jak morza i oceany.

2 nurkowania – 158€

POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE - SSI specjalizacje nurkowe

POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE

SEARCH & RECOVERY

Specjalizacja nurkowa SSI Search & Recovery – Poszukiwanie i Wydobycie zapewni Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na efektywne, a zarazem bezpieczne i komfortowe przeprowadzanie akcji poszukiwawczych i wydobywanie obiektów z pod wody.

3 nurkowania – 248€

NURKOWANIE NOCNE - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE NOCNE I Z OGRANICZONĄ WIDOCZNOŚCIĄ

NIGHT DIVING & LIMITED VISABILITY

Dzięki specjalizacji nurkowej SSI Night & Limited Visibility – Nurkowanie Nocne i z Ograniczoną Widocznością zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować w nocy lub w warunkach o ograniczonej widoczności.

2 nurkowania – 178€

nurkowanie sidemount Teneryfa

NURKOWANIE SIDEMOUNT

RECREATIONAL SIDEMOUNT DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Recreational Sidemount Diving zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować w konfiguracji bocznej  sidemount z jedną i dwiema butlami, również w przestrzeniach o ograniczonych możliwościach przepływu.

4 nurkowania – 289€

NURKOWANIE WRAKOWE - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE WRAKOWE

WRECK DIVING

Podczas programu  specjalizacji nurkowej SSI Wreck Diving – Nurkowanie Wrakowe zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie nurkować w okolicy wraków i sztucznych raf. Program nie daje uprawnień do wpływania do środka wraków (zobacz program SSI Advanced Wreck Diving).

2 nurkowania – 158€

ZAAWANSOWANE NURKOWANIE WRAKOWE - SSI specjalizacje nurkowe

ZAAWANSOWANE NURKOWANIE WRAKOWE

ADVANCED WRECK DIVING

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Advanced Wreck Diving – Zaawansowane Nurkowanie Wrakowe zostaniesz przeszkolony w zakresie samodzielnego planowania i wykonywania nurkowań z ograniczoną penetracją wnętrza wraków. Poznasz specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas nurkowań w przestrzeniach zamkniętych.

4 nurkowania – 289€

nurkowanie solo - specjalizacje nurkowe SSI

NURKOWANIE SOLO

INDEPENDENT DIVING

Dzięki specjalizacji nurkowej SSI Independent Diving – Nurkowanie Solo zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować samodzielnie, bez partnera nurkowego, z dodatkowym zapasem mieszanki oddechowej.

3 nurkowania – 248€

suchy skafander - specjalizacje nurkowe SSI

NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE

DRY SUIT DIVING

Specjalizacja nurkowa SSI Dry Suit Diving – Nurkowanie w Suchym Skafandrze zapewni Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować w suchym skafandrze oraz dbać o jego prawidłowe utrzymanie.

3 nurkowania – 248€

podwodny skuter - specjalizacje nurkowe SSI

NURKOWANIE ZE SKUTEREM

SCOOTER / DPV DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Scooter/DPV Diving – Nurkowanie ze Skuterem zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować z użyciem skutera podwodnego.

3 nurkowania – 278€

maska pełnotwarzowa - specjalizacje nurkowe SSI

NURKOWANIE W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ

FULL FACE MASK DIVING

Specjalizacja nurkowa SSI Full Face Mask Diving – Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej zapewni Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem maski pełnotwarzowej w środowiskach i na głębokościach odpowiednich dla Twojego wyszkolenia i specyfikacji sprzętowej.

2 nurkowania – 178€

ekologia morska - specjalizacje nurkowe SSI

EKOLOGIA MORSKA

MARINE ECOLOGY

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Marine Ecology – Ekologia Morska zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu składowych, funkcjonowania oraz bioróżnorodności środowiska morskiego na naszej planecie, a także nauczysz się jak żyć z nim w harmonii i przeciwdziałać jego dewastacji.

1-2 dni – 100€

identyfikacja koralowców - specjalizacje nurkowe SSI

IDENTYFIKACJA KORALI

CORAL IDENTIFICATION

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Coral Identification – Identyfikacja Korali poznasz nazewnictwo, charakterystykę i sposoby rozmnażania, a także metody identyfikacji oraz ochrony koralowców występujących w najbardziej popularnych akwenach nurkowych świata.  Nauczysz się postępowania w wypadku zranienia przez niektóre z nich.

1-2 dni – 100€

identyfikacja ryb - specjalizacje nurkowe SSI

IDENTYFIKACJA RYB

FISH IDENTIFICATION

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Fish Identification – Identyfikacja Ryb poznasz podział, nazewnictwo, cechy fizyczne, zachowanie i zwyczaje ryb z najbardziej popularnych akwenów nurkowych świata, a także postępowanie w wypadku zranienia przez niektóre z nich.

1-2 dni – 100€

ekologia żółwi morskich - specjalizacje nurkowe SSI

EKOLOGIA ŻÓŁWI MORSKICH

SEA TURTLE ECOLOGY

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Sea Turtle Ecology – Ekologia Żółwi Morskich zapoznacz się z kompleksową wiedzą odnośnie nazewnictwa i identyfikacji poszczególnych gatunków żółwi morskch, jak również ich występowania, zwyczajów, sposobu rozmnażania i migracji, a także nauczysz się zasad ochrony i obcowania z tymi pięknymi zwierzętami morskimi.

1-2 dni – 100€

ekologia rekinów - specjalizacje nurkowe SSI

EKOLOGIA REKINÓW

SHARK ECOLOGY

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Shark Ecology – Ekologia Rekinów zgłębisz wszechstronną wiedzę odnośnie jednych z najbardziej fascynujących zwierząt oceanicznych. Poznasz ich ewolucję, klasyfikację, nazewnictwo, cechy charakterystyczne i niezwykłą fizjologię oraz  rozwinięte zmysły. Dowiesz się jak z nimi obcować w ich naturalnym środowisku oraz jak dbać o ich ochronę.

1-2 dni – 100€

ekologia mant i raji - specjalizacje nurkowe SSI

EKOLOGIA MANT I RAJI

MANTA & RAY ECOLOGY

Specjalizacja nurkowa SSI Manta & Ray Ecology – Ekologia Mant i Raji da Ci obszerną wiedzą z zakresu klasyfikacji, nazewnictwa i identyfikacji Mant i Raji. Poznasz ich rolę w ekosystemie mórz i oceanów, ich zwyczaje i sposoby odżywiania. Dowiesz się jak odszukiwać tzw. „stacje czyszczenia” oraz jak obcować z tymi majestatycznymi zwierzętami morskimi i jak je chronić.

1-2 dni – 100€

wiedza nurkowa - specjalizacje nurkowe SSI

WIEDZA NURKOWA

SCIENCE OF DIVING

Program specjalizacji nurkowej SSI Science of Diving – Wiedza Nurkowa pomoże Ci zwiększyć poziom świadomości nurkowej poprzez zgłębienie wszystkich najważniejszych aspektów teorii nurkowej, w tym: fizyki nurkowania, fizjologii nurkowania, teorii dekompresji, środowiska wodnego i sprzętu nurkowego.

1-2 dni – 100€

ratownictwo nurkowe - specjalizacje nurkowe SSI

RATOWNICTWO NURKOWE

REACT RIGHT

Specjalizacja Nurkowa SSI React Right – Ratownictwo Nurkowe dostarczy Ci wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy, przeprowadzenie RKO, podanie tlenu oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w przypadku nagłego wypadku medycznego.

1-2 dni – 148€

PODWODNA FOTOGRAFIA i VIDEO - SSI specjalizacje nurkowe

PODWODNA FOTOGRAFIA I VIDEO

PHOTO & VIDEO

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Photo & Video – Podwodna Fotografia i Video zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie nurkować i jednocześnie korzystać z aparatu lub kamery podwodnej. Nauczymy Cię również technik pozwalających wykonać niezwykłe podwodne zdjęcia i filmy video oraz poddać je dalszej obróbce cyfrowej.

2 nurkowania – 158€

podwodna łączność - specjalizacje nurkowe SSI

PODWODNA ŁĄCZNOŚĆ

UNDERWATER COMMUNICATION

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Underwater Communication – Podwodna Łączność zdobędziesz wiedzę i umiejętności obsługi urządzeń do głosowej komunikacji podwodnej z wykorzystaniem masek pełnotwarzowych. Do uzyskania tej specjalizacji należy w pierwsej kolejności zaliczyć kurs SSI Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej.

2 nurkowania – 178€

specjalista sprzętowy - SSI specjalizacje nurkowe

SPECJALISTA SPRZĘTOWY

EQUIPMENT TECHNIQUES

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Equipment Techniques – Specjalista Sprzętowy zgłębisz szeroką wiedzę odnośnie wszystkich najważniejszych elementów ekwipunku nurkowego. Poznasz warianty konfiguracji oraz ich wady i zalety. Nauczysz się konserwacji sprzętu nurkowego oraz usówania prostych awarii w Twoim zestawie nurkowym.

1-2 dni – 148€

nurkowanie wysokościowe - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE WYSOKOŚCIOWE

ALTITUDE DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Altitude Diving – Nurkowanie Wysokościowe zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie planować i przeprowadzać nurkowania w zbiornikach wodnych położonych na wysokościach od 300 m n.p.m.

1-2 dni – 100€