SPECJALIZACJE NURKOWE

SSI I PADI TENERYFA

specjalizacje nurkowe SSI
specjalizacje nurkowe SSI

Specjalizacje nurkowe SSI i PADI to najlepszy sposób na bezpieczne i kompleksowe rozwijanie swoich nurkowych umiejętności oraz odkrywanie nowych podwodnych pasji.

Kursy specjalizacji nurkowych SSI i PADI składają się z części teoretycznej, z którą kursant może zapoznać się samodzielnie w udostępnionych materiałach elektronicznych nawet przed rozpoczęciem kursu oraz z części praktycznej zarówno powierzchniowej jak i na wodach basenowych i otwartych wodach Atlantyku.

Każda Specjalizacja SSI i PADI, zawierająca nurkowania w wodach otwartych, składa się w zależności od specjalizacji od 1 do 4 nurkowań.

Nurkowania z Przygodą (Adventure Dive)

– to inaczej pierwsze nurkowanie z danej specjalizacji. Jeśli nie jesteś pewien które specjalizacje chciałbyś zrobić w pełni, możesz skorzystać z opcji Nurkowań z Przygodą i zrobić kilka pierwszych nurkowań z różnych specjalizacji a następnie zgłębić te które najbardziej przypadną Ci do gustu.

Koszt nurkowania Adventure – 75€

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleń zaawansowanych, w których możesz uczestniczyć posiadając stopień Open Water Diver → zobacz

UZNANIOWE CERTYFIKATY SZKOLENIOWE SSI

Po uzyskaniu pierwszego certyfikatu nurkowego  (Level 1) – Open Water Diver jesteś gotowy na dalszy rozwój swych nurkowych umiejętności. Możesz je realizować dzięki wielu intersującym specjalizacjom nurkowym SSI oraz szkoleniom zaawansowanym. Wraz ze zgłębianiem kolejnych specjalizacji nurkowych Twój poziom wyszkolenia i doświadczenia nurkowego rośnie. Dlatego SSI przygotowało dla swoich nurków uznaniowe certyfikaty szkoleniowe – które świadczą o poziomie Twojego wyszkolenia i doświadczenia nurkowego. Poniżej prezentujemy trzy nieodpłatne poziomy uznaniowe (LEVEL 2-3-4) które możesz zdobyć spełniając wymagania w postaci ilości zalogowanych nurkowań oraz ilości zdobytych specjalizacji nurkowych.

Specialty Diver SSI Teneryfa

SPECIALTY DIVER - LEVEL 2

wymagania:
• 12 zalogowanych nurkowań

• 2 specjalizacje

Advanced Open Water Diver SSI Teneryfa

ADVANCED OPEN WATER DIVER - LEVEL 3

wymagania:
• 24 zalogowane nurkowania

• 4 specjalizacje

Master Diver SSI Teneryfa

MASTER DIVER - LEVEL 4

wymagania:
• 50 zalogowanych nurkowań

• 5 specjalizacji

LISTA SPECJALIZACJI NURKOWYCH SSI i PADI

DOSKONAŁA PŁYWALNOŚĆ  - SSI specjalizacje nurkowe

DOSKONAŁA PŁYWALNOŚĆ

PERFECT BUOYANCY

Specjalizacja nurkowa SSI Perfect Buoyancy – Doskonała Pływalność zapewni Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do poprawy pozycji podczas nurkowania i kontroli pływalności, oraz bezpiecznej minimalizacji zużywanego gazu oddechowego.

2 nurkowania – 158€

PODWODNA NAWIGACJA  - SSI specjalizacje nurkowe

PODWODNA NAWIGACJA

NAVIGATION

Specjalizacja nurkowa SSI Navigation – Podwodna Nawigacja zapewni Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie poruszać się pod wodą, korzystając z metod nawigacji naturalnej i kompasu, również w wersji elektronicznej.

2 nurkowania – 158€

NURKOWANIE Z KOMPUTEREM - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE Z KOMPUTEREM

COMPUTER DIVING

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Computer Diving – Nurkowanie z Komputerem zapoznasz się z wszystkim funkcjami Twojego lub wypożyczonego komputera nurkowego i nauczysz się bezpiecznie używać go podczas Twych podwodnych przygód.

2 nurkowania – 158€

NURKOWANIE GŁĘBOKIE - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE GŁĘBOKIE

DEEP DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Deep Diving – Nurkowanie Głębokie zyskasz wystarczającą wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie planować i przeprowadzać z partnerem nurkowania głębokie w zakresie od 18 do 40 metrów.

3 nurkowania –  330€

NURKOWANIE NITROXOWE - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE NITROXOWE

ENRICHED AIR NITROX

Specjalizacje nurkowe SSI Enriched Air Nitrox – Nurkowanie Nitroxowe zapewnią Ci podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem gazu oddechowego z mieszaniną gazów wzbogaconą do 32% lub 40% tlenu.

Nitrox 32% – 100€
Nitrox 40% – 148€

NURKOWANIE Z ŁODZI - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE Z ŁODZI

BOAT DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Boat Diving – Nurkowanie z Łodzi zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie nurkować w wodach otwartych z różnych typów łodzi nurkowych, w tym pontonów i łodzi safari.

2 nurkowania – 158€

FALE, PŁYWY i PRĄDY - SSI specjalizacje nurkowe

FALE, PŁYWY I PRĄDY

WAVES, TIDES & CURRENTS

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Waves, Tides & Currents – Fale, Pływy i Prądy zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie nurkować w różnych, dynamicznie zmieniających się środowiskach jak morza i oceany.

2 nurkowania – 158€

POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE - SSI specjalizacje nurkowe

POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE

SEARCH & RECOVERY

Specjalizacja nurkowa SSI Search & Recovery – Poszukiwanie i Wydobycie zapewni Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na efektywne, a zarazem bezpieczne i komfortowe przeprowadzanie akcji poszukiwawczych i wydobywanie obiektów z pod wody.

3 nurkowania – 248€

NURKOWANIE NOCNE - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE NOCNE I Z OGRANICZONĄ WIDOCZNOŚCIĄ

NIGHT DIVING & LIMITED VISABILITY

Dzięki specjalizacji nurkowej SSI Night & Limited Visibility – Nurkowanie Nocne i z Ograniczoną Widocznością zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować w nocy lub w warunkach o ograniczonej widoczności.

2 nurkowania – 178€

nurkowanie sidemount Teneryfa

NURKOWANIE SIDEMOUNT

RECREATIONAL SIDEMOUNT DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Recreational Sidemount Diving zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować w konfiguracji bocznej  sidemount z jedną i dwiema butlami, również w przestrzeniach o ograniczonych możliwościach przepływu.

4 nurkowania – 480€

NURKOWANIE WRAKOWE - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE WRAKOWE

WRECK DIVING

Podczas programu  specjalizacji nurkowej SSI Wreck Diving – Nurkowanie Wrakowe zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie nurkować w okolicy wraków i sztucznych raf. Program nie daje uprawnień do wpływania do środka wraków (zobacz program SSI Advanced Wreck Diving).

2 nurkowania – 158€

ZAAWANSOWANE NURKOWANIE WRAKOWE - SSI specjalizacje nurkowe

ZAAWANSOWANE NURKOWANIE WRAKOWE

ADVANCED WRECK DIVING

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Advanced Wreck Diving – Zaawansowane Nurkowanie Wrakowe zostaniesz przeszkolony w zakresie samodzielnego planowania i wykonywania nurkowań z ograniczoną penetracją wnętrza wraków. Poznasz specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas nurkowań w przestrzeniach zamkniętych.

4 nurkowania –  320€

nurkowanie solo - specjalizacje nurkowe SSI

NURKOWANIE SOLO

INDEPENDENT DIVING

Dzięki specjalizacji nurkowej SSI Independent Diving – Nurkowanie Solo zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować samodzielnie, bez partnera nurkowego, z dodatkowym zapasem mieszanki oddechowej.

3 nurkowania – 248€

suchy skafander - specjalizacje nurkowe SSI

NURKOWANIE W SUCHYM SKAFANDRZE

DRY SUIT DIVING

Specjalizacja nurkowa SSI Dry Suit Diving – Nurkowanie w Suchym Skafandrze zapewni Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować w suchym skafandrze oraz dbać o jego prawidłowe utrzymanie.

3 nurkowania – 248€

podwodny skuter - specjalizacje nurkowe SSI

NURKOWANIE ZE SKUTEREM

SCOOTER / DPV DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Scooter/DPV Diving – Nurkowanie ze Skuterem zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i komfortowo nurkować z użyciem skutera podwodnego.

3 nurkowania –  320€

maska pełnotwarzowa - specjalizacje nurkowe SSI

NURKOWANIE W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ

FULL FACE MASK DIVING

Specjalizacja nurkowa SSI Full Face Mask Diving – Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej zapewni Ci wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem maski pełnotwarzowej w środowiskach i na głębokościach odpowiednich dla Twojego wyszkolenia i specyfikacji sprzętowej.

2 nurkowania – 178€

ekologia morska - specjalizacje nurkowe SSI

EKOLOGIA MORSKA

MARINE ECOLOGY

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Marine Ecology – Ekologia Morska zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu składowych, funkcjonowania oraz bioróżnorodności środowiska morskiego na naszej planecie, a także nauczysz się jak żyć z nim w harmonii i przeciwdziałać jego dewastacji.

1-2 dni – 100€

identyfikacja koralowców - specjalizacje nurkowe SSI

IDENTYFIKACJA KORALI

CORAL IDENTIFICATION

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Coral Identification – Identyfikacja Korali poznasz nazewnictwo, charakterystykę i sposoby rozmnażania, a także metody identyfikacji oraz ochrony koralowców występujących w najbardziej popularnych akwenach nurkowych świata.  Nauczysz się postępowania w wypadku zranienia przez niektóre z nich.

1-2 dni – 100€

identyfikacja ryb - specjalizacje nurkowe SSI

IDENTYFIKACJA RYB

FISH IDENTIFICATION

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Fish Identification – Identyfikacja Ryb poznasz podział, nazewnictwo, cechy fizyczne, zachowanie i zwyczaje ryb z najbardziej popularnych akwenów nurkowych świata, a także postępowanie w wypadku zranienia przez niektóre z nich.

1-2 dni – 100€

ekologia żółwi morskich - specjalizacje nurkowe SSI

EKOLOGIA ŻÓŁWI MORSKICH

SEA TURTLE ECOLOGY

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Sea Turtle Ecology – Ekologia Żółwi Morskich zapoznacz się z kompleksową wiedzą odnośnie nazewnictwa i identyfikacji poszczególnych gatunków żółwi morskch, jak również ich występowania, zwyczajów, sposobu rozmnażania i migracji, a także nauczysz się zasad ochrony i obcowania z tymi pięknymi zwierzętami morskimi.

1-2 dni – 100€

ekologia rekinów - specjalizacje nurkowe SSI

EKOLOGIA REKINÓW

SHARK ECOLOGY

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Shark Ecology – Ekologia Rekinów zgłębisz wszechstronną wiedzę odnośnie jednych z najbardziej fascynujących zwierząt oceanicznych. Poznasz ich ewolucję, klasyfikację, nazewnictwo, cechy charakterystyczne i niezwykłą fizjologię oraz  rozwinięte zmysły. Dowiesz się jak z nimi obcować w ich naturalnym środowisku oraz jak dbać o ich ochronę.

1-2 dni – 100€

ekologia mant i raji - specjalizacje nurkowe SSI

EKOLOGIA MANT I RAJI

MANTA & RAY ECOLOGY

Specjalizacja nurkowa SSI Manta & Ray Ecology – Ekologia Mant i Raji da Ci obszerną wiedzą z zakresu klasyfikacji, nazewnictwa i identyfikacji Mant i Raji. Poznasz ich rolę w ekosystemie mórz i oceanów, ich zwyczaje i sposoby odżywiania. Dowiesz się jak odszukiwać tzw. „stacje czyszczenia” oraz jak obcować z tymi majestatycznymi zwierzętami morskimi i jak je chronić.

1-2 dni – 100€

wiedza nurkowa - specjalizacje nurkowe SSI

WIEDZA NURKOWA

SCIENCE OF DIVING

Program specjalizacji nurkowej SSI Science of Diving – Wiedza Nurkowa pomoże Ci zwiększyć poziom świadomości nurkowej poprzez zgłębienie wszystkich najważniejszych aspektów teorii nurkowej, w tym: fizyki nurkowania, fizjologii nurkowania, teorii dekompresji, środowiska wodnego i sprzętu nurkowego.

1-2 dni – 100€

ratownictwo nurkowe - specjalizacje nurkowe SSI

RATOWNICTWO NURKOWE

REACT RIGHT

Specjalizacja Nurkowa SSI React Right – Ratownictwo Nurkowe dostarczy Ci wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy, przeprowadzenie RKO, podanie tlenu oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w przypadku nagłego wypadku medycznego.

1-2 dni – 148€

PODWODNA FOTOGRAFIA i VIDEO - SSI specjalizacje nurkowe

PODWODNA FOTOGRAFIA I WIDEO

PHOTO & VIDEO

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Photo & Video – Podwodna Fotografia i Wideo zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie nurkować i jednocześnie korzystać z aparatu lub kamery podwodnej. Nauczymy Cię również technik pozwalających wykonać niezwykłe podwodne zdjęcia i filmy wideo oraz poddać je dalszej obróbce cyfrowej. Zapraszamy również na warsztaty fotografii podwodnej oraz na podwodne sesje fotograficzne.

2 nurkowania – 178€

podwodna łączność - specjalizacje nurkowe SSI

PODWODNA ŁĄCZNOŚĆ

UNDERWATER COMMUNICATION

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Underwater Communication – Podwodna Łączność zdobędziesz wiedzę i umiejętności obsługi urządzeń do głosowej komunikacji podwodnej z wykorzystaniem masek pełnotwarzowych. Do uzyskania tej specjalizacji należy w pierwsej kolejności zaliczyć kurs SSI Nurkowanie w Masce Pełnotwarzowej.

2 nurkowania – 178€

specjalista sprzętowy - SSI specjalizacje nurkowe

SPECJALISTA SPRZĘTOWY

EQUIPMENT TECHNIQUES

Podczas specjalizacji nurkowej SSI Equipment Techniques – Specjalista Sprzętowy zgłębisz szeroką wiedzę odnośnie wszystkich najważniejszych elementów ekwipunku nurkowego. Poznasz warianty konfiguracji oraz ich wady i zalety. Nauczysz się konserwacji sprzętu nurkowego oraz usówania prostych awarii w Twoim zestawie nurkowym.

1-2 dni – 148€

nurkowanie wysokościowe - SSI specjalizacje nurkowe

NURKOWANIE WYSOKOŚCIOWE

ALTITUDE DIVING

Podczas programu specjalizacji nurkowej SSI Altitude Diving – Nurkowanie Wysokościowe zyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie planować i przeprowadzać nurkowania w zbiornikach wodnych położonych na wysokościach od 300 m n.p.m.

1-2 dni – 100€